Velkommen til

Dolphin Maritime                                 og                              Lysaker Kurssenter


 
DOLPHIN MARITIME og LYSAKER KURSSENTER er et kurssted for maritim opplæring med beliggenhet på Sollerudstranda - Lysaker.
 

Vi har knyttet til oss instruktører med høy maritim kompetanse og engasjement.